MEDIA & Switch INDUSTRIAL ทนทุกสภาพอากาศ

จำหน่ายอุปกรณ์Industrial Grade Gigabit Fiber Media Converter ราคาถูก,เดินสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล(fiber optic),รองรับงานอุตสาหกรรม,10/100/1000 mbps,เดินสายไฟเบอร์ 1core ,ทนทุกสภาวะแวดล้อม,อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล,ทนความร้อน,อุณหภูมิสูงและต่ำ,ใช้กับงานกล้องวงจรปิดCCTVและงานอินเตอร์เน็ต network,ราคาถูก ส่งช่าง , สวิตช์ทนความร้อนไฟเบอร์ออฟติก,ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงและต่ำภายนอก(Outdoor),Gigabit Switch 8 Port Industrial Grade + 2Lan ,จำหน่านGigabit Uplink (10LAN) ราคาถูก ส่งช่าง,สวิตช์ HUB ทดความร้อน,LAN(แลน)Industrial Media Converter 10/100 4 Port ราคาถูก,ใช้กับงานกล้องวงจรปิด NETWORK CCTV IP CAMERA,เดินสายระยะไกล20กิโลเมตร,จ่ายไฟปล่ายทาง,รับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,อุณภูมิสูงและต่ำ,สภาวะแวดล้อมห้องแช่แข็ง,ใช้กับงานอุตสาหกรรม 10/100,Industrial 4ช่อง poet ch 1ออก4,สวิตช์ HUB in1out4 ทดความร้อน,LAN(แลน)Industrial Media Converter Gigabit 4 Port ราคาถูก,ใช้กับงานกล้องวงจรปิด NETWORK CCTV IP CAMERA,เดินสายระยะไกล20กิโลเมตร,จ่ายไฟปล่ายทาง,รับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,อุณภูมิสูงและต่ำ,สภาวะแวดล้อมห้องแช่แข็ง,ใช้กับงานอุตสาหกรรม 10/100/1000,สวิตช์LAN แบบมีSFP2ช่อง,Industrial Switch Hub 8 Port Gigabit ราคาถูก,เดินสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล(fiber optic),ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม,LAN 8ช่อง ch 10/100/1000M,Sfp Module 1.25G ,single mode SM,แลนในระบบเน็ทเวิร์ค อุณหภูมิติดลบ,ต่ำสูงองศา,เดินระยะไกลด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก,สภาวะแวดล้อมทดความร้อน เย็น ห้องแช่แข็ง,ใช้งานแลน NETWORK กล้องวงจรปิดCCTV,IP CAMERA


10/100M INDUSTRIAL FIBER MEDIA CONVERTER (WDM)
อุปกรณ์สวิตช์รองรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม Fast Ethernet Induatrial Grade Fiber Media Converter 10/100 Mbps. เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก เหมาะกับงานที่มีสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เช่น งานกล้องวงจรปิด CCTV เช่นอุณภูมิสูงกลางแจ้ง หรืออุณภูมิที่ต่ำในห้องแช่แข็ง ซึ่งตัวอุปกรณ์สามารถรองรับแรงดันไฟ 12-57VDC สามารถรองรับการใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single Mode 1core ในระยะ1-20 กิโลเมตร

ราคา 1,100 บาท /ชุด


GIGABIT (10/100/1000) INDUSTRIAL FIBER MEDIA CONVERTER (WDM)
อุปกรณ์รองรับงานอุตสาหกรรม Gigabit 10/100/1000 Induatrial Grade Fiber Media Converter เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก เหมาะกับงานที่มีสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เช่นอุณภูมิสูงกลางแจ้งหรืออุณภูมิที่ต่ำในห้องแช่แข็งเป็นต้ว สามารถรองรับแรงดันไฟได้ตั้งแต่ 12-57VDC ส่วนเรื่องระยะทางสามารถรองรับการใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single Mode 1core ในระยะ1-20 กิโลเมตร

ราคาา 1,400 บาท/ชุด


10/100M INDUSTRIAL FIBER POE SWITCH 2 PORT (WDM)
สวิตซ์สำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม Poe Switch Indrustrial Fiber  10/100 Mbps. 2 Port (1x2)  ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรม ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงและต่ำได้ตั้งแต่ -30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียส ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 10/100M. ใช้งานอัพลิ้ง Port โดยใช้สาย Fiber Optic Single Mode (SC/WDM) ในระยะ1-20 กิโลเมตร

ราคา 1,450 บาท/ชุด


สวิตช์LAN 10/100M INDUSTRIAL SWITCH 4 PORT+1LAN/100 UPLINK
Switch(สวิตช์) HUB Industria Grade 5 Port (ใช้กับงานอุตสาหกรรม) ความเร็วแลน 10/100M สำหรับใช้เป็น Switch แยกสายแลนในระบบเน็ทเวิร์คอุสาหกรรม ปกติในไลน์การผลิตของโรงงานอุสาหกรรม มีการควบคุมเครื่องจักรผ่านเครือข่าย TCP ซึ่งเหมาะกับงานใช้งาน รวมถึงสภาวะแวดล้อมในโรงงาน  บางพื้นที่ร้อนมากและบางพื้นที่เย็นมากต่างกันไป Switch Indrustrial จึงเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมารองรับสภาวะเหล่านนั้น สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิติดลบ 30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียสครับ

ราคา 850 บาท/ชุด


สวิตซ์ GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH 4 PORT+1LAN/1000 UPLINK
Switch LAN HUB กระจายสัญญาณแลน Industria Grade 5Port ใช้กับงานอุสาหกรรม วิ่งด้วยความเร็ว10/100/1000M. สำหรับใช้เป็น Switch แยกสายแลนในระบบเน็ทเวิร์คโรงงานอุสาหกรรม ปกติในไลน์การผลิตของโรงงานอุสาหกรรม จะมีการควบคุมเครื่องจักรผ่านเครือข่าย TCP ส่วนใหญ่สภาวะแวดล้อมในโรงงานจะมีสภาวะที่แตกต่างจากทั่วไป บางพื้นที่ร้อนมากและบางพื้นที่เย็นมาก Switch Indrustrial จึงเป็นออกแบบมารองรับสภาวะเหล่านนั้น โดยสามารถรองรับการทำงานได้ที่อุณหภูมิติดลบ 30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียสครับ

ราคา 740 บาท/ชุด


GIGABIT INDUSTRIAL FIBER MEDIA CONVERTER 4 PORT (WDM)
Switch Gigabit Induatrial Grade Fiber Media Converter 1X4 Port อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก Transmiter จะมีแรงดันไฟ Input อุปกรณ์สามารถรองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 12-57VDC มีพอร์แลนทั้งหมด 4ช่อง ไม่ต้องใช้ Switch HUB เพิ่ม ส่วนเรื่องระยะทางสามารถรองรับการใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single Mode ในระยะตั่งแต่1-20 กิโลเมตร

ราคา 1,580 บาท/ชุด

เหมาะกับงานที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากปกติ เช่นอุณภูมิสูงกลางแจ้ง หรืออุณภูมิที่ต่ำในห้องแช่แข็ง


GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH 8 PORT+2LAN/1000 UPLINK
Gigabit Switch 8 Port Industrial Grade + 2Lan Gigabit Uplink (10LAN) สำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรม ทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียส 

ราคา 1,340 บาท/ชุด

ความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ Gigabit ใช้งาน Uplink Port โดยใช้ Lan (RJ45) 2 พอร์ท


สวิตช์แลน INDUSTRIAL SWITCH GIGABIT 8 PORT+2SFP UPLINK
สวิตช์LAN Switch HUB Industria Grade 8Port ใช้กับงานอุตสาหกรรม ความเร็วLAN สูงสุด 10/100/1000M Switch ใช้สำหรับแยกสายแลนในระบบเน็ทเวิร์คอุสาหกรรม ปกติในไลน์ผลิตของโรงงานอุสาหกรรมนั้น จะมีการควบคุมเครื่องจักรผ่านเครือข่าย TCP และสภาวะแวดล้อมในโรงงานมีสภาวะที่แตกต่างกันไปบางพื้นที่ร้อนมากและบางพื้นที่เย็นมาก Switch Indrustrial จึงเป็นอุปกรณ์ออกแบบมารองรับสภาวะที่แสนโหด สามารถรองรับการทำงานได้ที่อุณหภูมิติดลบและบวกสูง ส่วนพอร์ทสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อลิ้งข้อมูลระยะไกลด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก จะเป็นแบบ Slot Sfp โมดูล(Module) รองรับ Sfp Module แบบ Data Rate 1.25G ทั้งแบบ SM และ MM ระยะการเชื่อมต่อจะถูกกำหนดโดย SFP ทั้งหมด

ราคา 2,100 บาท/ชุด


อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน :

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ต่อตรง JACK เต้ารับตัวเมีย CAT7 โลหะเหล็ก ground ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

MODULAR JACK, เต้ารับตัวเมีย, เต้ารับตัวเมีย CAT7, MODULAR JACK CAT7, Modular Plug, เต้ารับตัวเมีย RJ45, RJ45 ตัวเมีย, เต้ารับหัวแลนตัวเมีย, RJ45 MODULAR JACK, CAT7 ต่อตรง JACK เต้ารับตัวเมีย CAT7 โลหะเหล็ก ground ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย  เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายทั่วไป เต้ารับ LAN RJ45 ซึ่งเป็นเต้ารับแบบตัวเมีย รองรับการใช้งานคู่กับหัวของสายแลน แบบตัวผู้ ราคา 75 บาท รุ่น : MJ-FM07 (รหัสสินค้า : P03756) ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

ต่อตรง JACK เต้ารับตัวเมีย CAT6A โลหะเหล็ก ground ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

ต่อตรง JACK, เต้ารับตัวเมีย, เต้ารับตัวเมีย CAT6A, ต่อตรง JACK CAT6A,  Plug, เต้ารับตัวเมีย RJ45, RJ45 ตัวเมีย, เต้ารับหัวแลนตัวเมีย, RJ45 ต่อตรง JACK, CAT6A ต่อตรง JACK เต้ารับตัวเมีย CAT6A โลหะเหล็ก ground ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย  เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายทั่วไป เต้ารับ LAN RJ45 ซึ่งเป็นเต้ารับแบบตัวเมีย รองรับการใช้งานคู่กับหัวของสายแลน แบบตัวผู้ ราคา 75 บาท รุ่น : MJ-FM6A (รหัสสินค้า : P03755) ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

หัวแลน CAT8 Shield ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต Cat8 รองรับลวดหุ้มฉนวน AWG 22 ถึง 26 เส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระหว่าง 7.0 มม. ถึง 8.5 มม.

หัวแลน CAT8, หัวแลน CAT8 Shield, หัวแลน, CAT8 Shield, Cat8, AWG 22, AWG 26, หัวแลน RJ45, หัวแลน RJ45 CAT8, Shielded FTP, หัว RJ45 ตัวผู้, Cat8 Modular   หัวแลน CAT8 Shield ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต Cat8 รองรับลวดหุ้มฉนวน AWG 22 ถึง 26 เส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระหว่าง 7.0 มม. ถึง 8.5 มม.  รองรับความเร็ว 40 กิกะบิต แบนด์วิดธ์สูงความถี่ 2000MHz สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานความเร็วสูงพิเศษ ราคา 100 บาท/หัว รุ่น : CLN-8SH (รหัสสินค้า : P03636)​ หัวแลน CAT8 Shield ประกอบด้วย 1.หัวตัวผู้  2.พินสำหรับเรียงสาย (ชุดสายไฟที่มีป้ายกำกับ 568a และ 568b ที่มองเห็นได้ง่ายช่วยให้การปักหมุดทำได้ง่าย ) 3.ปลอกหุ้มสาย 4.เทปฟอยล์ทองแดง  5.ฝาปิดหัว    ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

หัวแลน CAT7 STP แบบทะลุ 1.3 MM สำหรับเข้าหัวกับสาย CAT7 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน ไม่หักง่าย เขี้ยวชุบทอง 24K มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณสูง

หัวแลน CAT7 STP, หัวแลน CAT7, หัวแลน, CAT7, หัวแลนแบบทะลุ, หัวแลน CAT7แบบทะลุ, CAT7ทะลุ, RJ45, หัว RJ45 CAT7, หัว RJ45, หัวทะลุ RJ45, หัวทะลุ RJ45 1.3mm หัวแลน CAT7 STP แบบทะลุ 1.3 MM สำหรับเข้าหัวกับสาย CAT7 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน ไม่หักง่าย เขี้ยวชุบทอง 24K มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณสูง มีหางหนีบสายโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถยึดกับสายเคเบิลเพื่อความแน่นหนากับหัวแลนทำให้ไม่หลุดง่ายและมั่นใจในเสถียรภาพของการส่งสัญญาณเครือข่ายที่ดี ราคา 35บาท/หัว รุ่น : CLN-7STP (รหัสสินค้า : P03635)​ ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

ACCESS POINT w/PoE Wifi 6 Dual Band ,Long Range Gigabit INTERLINK รุ่น PA-3610 ความเร็วไวไฟสูงสุด 5 Gbps ความเร็วสูง 2402Mbps บนความถี่ 5GHz และ 574Mbps บนความถี่ 2.4GHz

ACCESS POINT w/PoE Wifi 6 Dual Band ,Long Range Gigabit INTERLINK รุ่น PA-3610 ความเร็วไวไฟสูงสุด 5 Gbps ความเร็วสูง 2402Mbps บนความถี่ 5GHz และ 574Mbps บนความถี่ 2.4GHz มี 4 เสาอากาศภายในขนาด 4dBi กำลังส่ง 29dBm มี 1 พอร์ตกิกะบิต 10/100/1000 Mbps รองรับ PoE 802.2af/at เหมาะสำหรับบ้านพัก สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ในการปล่อยไวไฟความแรงสูง  ราคา 4,800 บาท รุ่น : PA-3610 (รหัสสินค้า : P03522)​ ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

ACCESS POINT w/PoE AC 1200Mbps Wave 2 Dual Band, Ceiling Gigabit INTERLINK รุ่น PA-3120A ความเร็วไวไฟสูงสุด 1.167Gbps ความเร็วสูง 867Mbps บนความถี่ 5GHz และ 300Mbps บนความถี่ 2.4GHz

ACCESS POINT w/PoE AC 1200Mbps Wave 2 Dual Band, Ceiling Gigabit INTERLINK รุ่น PA-3120A ความเร็วไวไฟสูงสุด 1.167Gbps ความเร็วสูง 867Mbps บนความถี่ 5GHz และ 300Mbps บนความถี่ 2.4GHz มี 4 เสาอากาศภายในขนาด 5dBi, กำลังส่ง 25dBm(300mW) มี 1 พอร์ตกิกะบิต 10/100/1000 Mbps รองรับ PoE 802.2af/at เหมาะสำหรับบ้านพัก สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ในการปล่อยไวไฟความแรงสูง  ราคา 2,850 บาท รุ่น : PA-3120A (รหัสสินค้า : P03521)​ ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

ติดต่อเรา