อุปกรณ์เชื่อมต่อสาย

สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติก 2คอร์ ,อุปกรณ์ตัวแยกสายไฟเบอร์ 2core ,ตลับแยกสายไฟเบอร์ ftth fttx Tube ยาว30cm เซ็นติเมตร ราคาถูกส่ง , สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติก 4คอร์ ,อุปกรณ์ตัวแยกสายไฟเบอร์ 4core ,ตลับแยกสายไฟเบอร์ ftth fttx Tube ยาว30cm เซ็นติเมตร 4เส้น ราคาถูกส่ง , จำหน่ายอุปกรณ์แยกสาย2core ,ชุดแยกสายFiber optic2คอร์,สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิด 2คอร์,ตัวแยกสายไฟเบอร์ออฟติก2คอร์,ตลับแยกสายไฟเบอร์2คอร์ ,ราคาถูกส่ง,อุปกรณ์แยก สายไฟเบอร์ , ตัวแยกสัญญาณ , ตัวแยกสัญญาณต่อตรง , 2core , อุปกรณ์เชื่อมต่อ , สำหรับงานไฟเบอร์ออฟติก , ไฟเบอร์ออฟติก , ไฟเบอร์ , Fiber optic , Fiber , FTTH , FTTx , ราคาสายไฟเบอร์ออฟติก 1 core , สายไฟเบอร์ออฟติก สำเร็จรูปราคา , อุปกรณ์ เดินสายไฟเบอร์ออฟติก , เครื่องมือเข้าหัว fiber optic , ขายอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก , จำหน่ายอุปกรณ์แยกสาย4core ,ชุดแยกสายFiber optic4คอร์,สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิด 4คอร์,ตัวแยกสายไฟเบอร์ออฟติก4คอร์,ตลับแยกสายไฟเบอร์4คอร์ ,ราคาถูกส่ง,อุปกรณ์แยก สายไฟเบอร์ , ตัวแยกสัญญาณ , ตัวแยกสัญญาณต่อตรง , 4core , อุปกรณ์เชื่อมต่อ , สำหรับงานไฟเบอร์ออฟติก , ไฟเบอร์ออฟติก , ไฟเบอร์ , Fiber optic , Fiber , FTTH , FTTx , ราคาสายไฟเบอร์ออฟติก 4 core , สายไฟเบอร์ออฟติก สำเร็จรูปราคา , อุปกรณ์ เดินสายไฟเบอร์ออฟติก , เครื่องมือเข้าหัว fiber optic , ขายอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก , สลิปต่อสายไฟเบอร์ ,สลิปเชื่อมสาย FIBER , FTTH FTTX , shrunkable ,ท่อต่อสายไฟเบอร์ สไปรท์ , สไปทร์สายไฟเบอร์ , หลอดต่อสายไฟเบอร์ , หลอดเชื่อมสายไฟเบอร์ 1.5mm ,สลิบต่อสายไฟเบอน์ 6cm เซ็นติเมตร ,splice fiber optic , อุปกรณ์ ต่อสายไฟเบอร์ออฟติก , เครื่องมือfttx , อุปกรณ์ fttx , สายไฟเบอร์ออฟติก สำเร็จรูปราคา , สาย fiber optic ราคา ถูก , สาย ไฟเบอร์ ออฟ ติก แบ่ง ขาย , กล่อง เก็บ สาย ไฟเบอร์ , หัว ต่อ fttx , ร้าน ขาย สาย fiber optic , ขาย อุปกรณ์ ไฟเบอร์ ออฟ ติก , FTTH , FTTX , Fiber , Fiber Optic , ไฟเบอร์  , ไฟเบอร์ออฟติก , อุปกรณ์เชื่อมต่อ , ใช้สำหรับงานไฟเบอร์ออฟติก  , สลิปต่อสายไฟเบอร์ , fiber optic ,สลิปสาย 4core ,หลอกต่อสายไฟเบอร์ ,เชื่อมสายไฟเบอร์ ,สไปทร์สายไฟเบอร์อบสาย , อุปกรณ์ ต่อสายไฟเบอร์ออฟติก , เครื่องมือfttx , อุปกรณ์ fttx , สายไฟเบอร์ออฟติก สำเร็จรูปราคา , สาย fiber optic ราคา ถูก , สาย ไฟเบอร์ ออฟ ติก แบ่ง ขาย , กล่อง เก็บ สาย ไฟเบอร์ , หัว ต่อ fttx , ร้าน ขาย สาย fiber optic , ขาย อุปกรณ์ ไฟเบอร์ ออฟ ติก , FTTH , FTTX , Fiber , Fiber Optic , ไฟเบอร์  , ไฟเบอร์ออฟติก , อุปกรณ์เชื่อมต่อ , ใช้สำหรับงานไฟเบอร์ออฟติก , PBA , PBA supply , จำหน่ายอุปกรณ์ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Splice อย่างดี , รุ่นL925b  , ค่า loss น้อยที่สุด ≤0.10dB ตามมาตรฐานสากล เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสไปท์สาย Splice , จำหน่ายอุปกรณ์ต่อไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Splice ราคาถูกขายส่งช่าง , อุปกรณ์ต่อตรงสายไฟเบอร์ , ต่อตรง สายFiber optic ,เครื่องมือต่อตรงสายไฟเบอร์ออฟติก , splice มือ fttx ftth ,เชื่อสายไฟเบอร์แบบง่าย เชื่อมสาย Fiber optic , mechanical splice


 

ชุดสายแยกคอร์สำเร็จรูปไฟเบอร์ออฟติก สำหรับสาย FTTH 2 คอร์ (แถมฉนวนยาว 30 ซม.)

ราคา 30บาท / ชุด
*ชุดสำเร็จสอดสายที่ฉนวนได้ทันที
*มีมาร์คสายทั้ง2core

สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติก 2 คอร์ ความยาวสายออกจากตัวแยก 30 เซ็นติเมตร มาพร้อม Cable Maker ตัวมาร์คสาย 1,2 สำหรับแยกคอร์ไฟเบอร์ออกเป็น 2 ทาง สามารถใช้ใด้ทั้งหัวท้ายปกติสายไฟเบอร์แบบ 2 คอร์ อุปกรณ์ชุดนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่องสไปรท์สาย โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาสไปรท์ให้ สำหรับคนที่มีเครื่องสไปรท์แล้วแนะนำให้ใช้สายพิกเทลเป็นตัวต่อเพื่อแยกออกแทน


 

ชุดสายแยกคอร์สำเร็จรูปไฟเบอร์ออฟติก สำหรับสาย FTTH 4 คอร์ (แถมฉนวนยาว 30 ซม.)

ราคา 40บาท / ชุด
*ชุดสำเร็จสอดสายที่ฉนวนได้ทันที
*มีมาร์คสายทั้ง4core

สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติก 4 คอร์ ความยาวสายออกจากตัวแยก 30 เซ็นติเมตร มาพร้อม Cable Maker ตัวมาร์คสาย 1,2,3,4 สำหรับแยกคอร์ไฟเบอร์ออกเป็น 4 ทาง สามารถใช้ใด้ทั้งหัวท้ายปกติสายไฟเบอร์แบบ 4 คอร์ อุปกรณ์ชุดนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่องสไปรท์สาย โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาสไปรท์ให้ สำหรับคนที่มีเครื่องสไปรท์แล้วแนะนำให้ใช้สายพิกเทลเป็นตัวต่อเพื่อแยกออกแทน


 

อุปกรณ์แยก สายไฟเบอร์ FTTH 2core ใน1เส้น
ตัวแยกสัญญาณต่อตรง 2 คอร์ 2 ตัวเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
ประโยชน์ในการนำสาย FTTH 2core มาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ราคา 30 บาท / ตัว

ใช้ได้ทั้ง SM และMM
ขั้วต่อที่สามารถใช้ได้ SC FC ST LC


 

อุปกรณ์แยก สายไฟเบอร์ FTTH 4core ใน1เส้น
ตัวแยกสัญญาณต่อตรง 4 คอร์ 4 ตัวเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว pre-embedded
ประโยชน์ในการนำสาย FTTH 4core มาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ราคา 40 บาท / ตัว

ใช้ได้ทั้ง SM และMM
ขั้วต่อที่สามารถใช้ได้ SC FC ST LC


 

สลิปเชื่อมสายไฟเบอร์ shrinkable ท่อหดความร้อน 
เข็มเป็นลวดสแตนเลส 1.5mm คุณภาพสูง ความยาวของหลอดพลาสติก 6cm

ราคา 45บาท / ถุง 100เส้น ตกตัวละ 2.2 บาท

ท่อความร้อน shrinkable (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.55 × 60)
ละลายหลอด (เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 × 59)

ข้อมูลจำเพาะ :
วิธีทดสอบข้อมูลทั่วไป
ความต้านแรงดึง (MPa) ASTM D 2671 18 
ยืดเมื่อขาด (%) ASTM D 2671 700 
ความหนาแน่น (g / cm2) ISO R1183D 0.94 
ความแข็งแกร่งของฉนวน (KV / mm) IEC 243 20 
อิเล็กทริก IEC 243 2.5 คงที่
อัตราความยาวของการเปลี่ยนแปลง (%) ASTM D 2671 5


 

สลิปต่อสายไฟเบอร์แบบอ้วน FTTH
เข็มเป็นลวดสแตนเลส 1.0mm คุณภาพสูง
ความยาวของหลอดพลาสติก 6cm

ราคา 40บาท / ถุง 50เส้น ตกตัวละ 1.25 บาท
ใช้กับสายไฟเบอร์ 1core and 2core


 

อุปกรณ์ต่อไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Splice (อย่างดี) รุ่นL925b 
ค่า loss น้อยที่สุด ≤0.10dB ตามมาตรฐานสากล
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสไปท์สาย (Splice)

Mechanical Splice อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกที่ไม่ต้องใช้เครื่อง Fusion Splice โดยการนำแก้ว 2 เส้นมาเชื่อมต่อกันด้วยวิธีชนกันของ Core Fiber เหมือนการเชื่อมต่อ Fast Connector ซึ่งค่าลดทอนสัญญาณของอุปกรณ์ต่อแบบนี้จะมีค่าลดทอนน้อยเพียง 0.1-0.2 dB. เป็นอุปกรณ์อีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ซื้อเครื่องสไปรท์สายซึ่งมีราคาสูง​

ราคา 250 บาท/ชุด มี5ตัว

ในงานOutdoor and indoor ภายนอก และภายใน
ขนาดหัวเชื่อมสาย 0.25mm & 0.90mm
ข้อมูลทางเทคนิค
1 ใช้กับสาย FIBER OPTIC 1เมตร - 1,000เมตร 
2 อายุการใช้งาน 30 ปี
3 ค่ารอส ≤0.10dB (1310)
4 การสูญเสียกลับ≤ -40dB 
5 ความต้านทานแรงดึง: ≥ 454g
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม:
1 อุณหภูมิในการทำงาน: -40องศาC-80องศาC


 

อุปกรณ์ต่อตรง Spliceสายไฟเบอร์ FTTH ด้วยมือ mechanical splice FC / SC 
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสไปท์สาย (Splice)
ราคา 30 บาท/ชุด
ในงานOutdoor ภายนอก
ข้อมูลทางเทคนิค
1 ใช้กับสาย FIBER OPTIC 1เมตร - 1,000เมตร 
2 อายุการใช้งาน 30 ปี
3 ค่ารอส ≤0.3dB ( โดยทั่วไป0.1dB) 
4 การสูญเสียกลับ≥ 40dB 
5 ความต้านทานแรงดึง: ≥ 454g
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม:
1 อุณหภูมิในการทำงาน: -40องศาC-80องศาC


 

ติดตามโปรโมขั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET
#ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้
เบอร์โทร 080-635-2686(sale ตี๋), 090-987-3656 (saleธิป)
Line : @pbasupply หรือ Line : tippba
Email : pichit.pbasupply@gmail.com หรือ Email : thanathip.pbasupply@gmail.com

 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 4C, Stranded Drop Cable, LSZH (AIS , CAT Compatible) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9524 สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 4C, Stranded Drop Cable, LSZH (AIS , CAT Compatible) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9524 สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน เหมาะสำหรับแขวนสายตามเสาโดยไม่ต้องเดินสาย สลิงเพิ่มเติม และมีตัวเสริมแรง มีความเหนียวสามารถโค้งงอได้มาก ฉนวนหุ้มสายทนสภาวะแวดล้อมและแสงแดดเหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต ราคา 5,650 บาท / ม้วน รุ่น : UFH9524 (รหัสสินค้า : P03417)​   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 2C, Stranded Drop Cable, LSZH (AIS, CAT Compatible) 300 M.R INTERLINK รุ่น UFH9522-3 เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 2C, Stranded Drop Cable, LSZH (AIS, CAT Compatible) 300 M.R INTERLINK รุ่น UFH9522-3 เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน มีความเหนียวสามารถโค้งงอได้มาก ฉนวนหุ้มสายทนสภาวะแวดล้อมและแสงแดด ตัวสายไม่มีส่วนของโลหะ ไฟไม่ดูด ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า ราคา 1,450 บาท /ม้วน รุ่น : UFH9522-3 (รหัสสินค้า : P03416)​   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 2C, Non - Metallic Cable, LSZH (Distribution) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9512M สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 2C, Non - Metallic Cable, LSZH (Distribution) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9512M สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน เหมาะสำหรับแขวนสายตามเสาโดยไม่ต้องเดินสาย สลิงเพิ่มเติม และมีตัวเสริมแรง มีความเหนียวสามารถโค้งงอได้มาก ฉนวนหุ้มสายทนสภาวะแวดล้อมและแสงแดด ตัวสายไม่มีส่วนของโลหะ ไฟไม่ดูด ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต ราคา 4,450 บาท /ม้วน รุ่น : UFH9512M  (รหัสสินค้า : P03415)​   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 2C, Non - Metallic Cable, LSZH (Distribution) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9322 เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 2C, Non - Metallic Cable, LSZH (Distribution) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9322 เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน มีสายสลิงแกนเดี่ยวเส้นใหญ่ (Solid Drop Cable) ซึ่งเหมาะสำหรับแขวนสายตามเสาโดยไม่ต้องเดินสาย สลิงเพิ่มเติม ตัวสายไม่มีส่วนของโลหะ ไฟไม่ดูด ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า  ราคา 3,650 บาท / ม้วน รุ่น : UFH9322 (รหัสสินค้า : P03414)​     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 1C, Solid Drop Cable, LSZH (TRUE Compatible) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9511M เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 1C, Solid Drop Cable, LSZH (TRUE Compatible) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9511M เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน มีสายสลิงแกนเดี่ยวเส้นใหญ่ (Solid Drop Cable) ซึ่งเหมาะสำหรับแขวนสายตามเสาโดยไม่ต้องเดินสาย สลิงเพิ่มเติม ตัวสายไม่มีส่วนของโลหะ ไฟไม่ดูด ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า  ราคา 4,050 บาท /ม้วน รุ่น : UFH9511M (รหัสสินค้า : P03413)​     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 1C, Non - Metallic Cable, LSZH (Distribution) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9321 เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต

สายไฟเบอร์ออฟติก FTTx FLAT 1C, Non - Metallic Cable, LSZH (Distribution) 1,000 M.R INTERLINK รุ่น UFH9321 เหมาะสำหรับงานเดินสัญญาณกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เนต สำหรับใช้งานในโครงข่าย FTTx มาตรฐาน ITU-T G.657A2 ตัวสายไม่มีส่วนของโลหะ ไฟไม่ดูด ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า โครงสร้างของสายมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทนทาน มีตัวเสริมแรง มีความเหนียวสามารถโค้งงอได้มาก ฉนวนหุ้มสายทนสภาวะแวดล้อมและแสงแดด ราคา 2,570 บาท / ม้วน รุ่น : UFH9321 (รหัสสินค้า : P03412)​ ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

ติดต่อเรา