สายไฟขนาด 0.9mm

สายไฟดรอปวายด์ภายนอกทองแดงแท้,Drop Wire Cable,มีสลิง 0.9mm,Thai United Telecom SUN 200เมตร,เดินไฟระยะไกล,เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์,งานระบบเสียงตามสาย,สายใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ ,สายดรอปวาย2 Core,สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone,สายลำโพงกลางแจ้ง,ระบบเสียงตามสาย,ออกอากาศกลางแจ้ง,สำหรับเดินภายนอกอาคาร,สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน


สายไฟดรอปวายด์ภายนอก (Drop Wire Cable) มีสลิง 2 x 0.9SQ.mm. ยาว 200 เมตร ทองเเดงชุบ ยี่ห้อ Thai United Telecom

เป็นสายที่ใช้ในการเดินไฟระยะไกล เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ งานระบบเสียงตามสาย ใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ มีลวดสลิงในตัวป้องกันการขาด ส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบการสื่อสารคมนาคม เช่น AIS TOT 3BB True เป็นต้น สายมีขนาด 0.9 mm.สายดรอปวาย2 Coreความยาวมาตรฐาน 200เมตร เป็นสายภายนอก(Outdoor)

ราคา 1,030 บาท

- สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone
- สายลำโพงกลางแจ้ง ระบบเสียงตามสาย ออกอากาศกลางแจ้ง สำหรับเดินภายนอกอาคาร
- สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน


 

สายไฟดรอปวายด์ภายนอกเดินเต็มม้วน (Drop Wire Cable) มีสลิง 2 x 0.9SQ.mm. ยาว 200 เมตร ทองแดงแท้100เปอร์เซ็น ยี่ห้อ SUN

เป็นสายที่ใช้ในการเดินไฟระยะไกล ไฟวิ่งเต็ม100% ความเสถียรใชการรับส่งสัญญาณเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ งานระบบเสียงตามสายไม่ติดปัญหาเรื่องสัญญาณขาดหาย ใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ มีลวดสลิงในตัวป้องกันการขาด เป็นสายทองแดงแท้100% สายมีขนาด 0.9 mm.สายดรอปวาย2 Coreความยาวมาตรฐาน 200เมตร เป็นสายภายนอก(Outdoor)

ราคา 1,670 บาท

- สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone
- สายลำโพงกลางแจ้ง ระบบเสียงตามสาย ออกอากาศกลางแจ้ง สำหรับเดินภายนอกอาคาร
- สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


สายดรอปวายด์ภายนอก (Drop wire Cable)มีสายสลิง 2 x 1.5 SQ.MM. ยาว 200เมตร ทองแดงแท้ 100% ยี่ห้อ SUN

สายดรอปวายด์, Drop wire Cable, สลิง, 2 x 1.5 SQ.MM., SUN, ทองแดงแท้, Outdoor, 200เมตร, สายดรอปวาย 2 Core, 2 Core สายดรอปวายด์ภายนอก (Drop wire Cable)มีสายสลิง  2 x 1.5 SQ.MM. ยาว 200เมตร ทองแดงแท้ 100% ยี่ห้อ SUN ราคา 3,420 บาท  รหัสสินค้า : P02369 (รุ่น : LDY0003)​ เป็นสายที่ใช้ในการเดินไฟระยะไกล ไฟวิ่งเต็ม 100% ความเสถียรใช้การรับส่งสัญญาณเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ งานระบบเสียงตามสายไม่ติดปัญหาเรื่องสัญญาณขาดหาย ใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟมีลวดสลิงในตัวป้องกันการขาด เป็นสายทองแดงแท้ 100% สายมีขนาด 1.50mm. สายดรอปวาย 2 Core ความยาว 200 เมตร เป็นสายภายนอก (Outdoor)   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟดรอปวายด์ภายนอก (Drop Wire Cable) มีสลิง 2 x 0.9SQ.mm. ยาว 200 เมตร ทองเเดงชุบ ยี่ห้อ Thai United Telecom

สายไฟดรอปวายด์ภายนอก,Drop Wire Cable,มีสลิง 0.9mm,Thai United Telecom 200เมตร,เดินไฟระยะไกล,เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์,งานระบบเสียงตามสาย,สายใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ ,สายดรอปวาย2 Core,สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone,สายลำโพงกลางแจ้ง,ระบบเสียงตามสาย,ออกอากาศกลางแจ้ง,สำหรับเดินภายนอกอาคาร,สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน สายไฟดรอปวายด์ภายนอก (Drop Wire Cable) มีสลิง 2 x 0.9SQ.mm. ยาว 200 เมตร ทองเเดงชุบ ยี่ห้อ Thai United Telecom เป็นสายที่ใช้ในการเดินไฟระยะไกล เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ งานระบบเสียงตามสาย ใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ มีลวดสลิงในตัวป้องกันการขาด ส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบการสื่อสารคมนาคม เช่น AIS TOT 3BB True เป็นต้น สายมีขนาด 0.9 mm.สายดรอปวาย2 Coreความยาวมาตรฐาน 200เมตร เป็นสายภายนอก(Outdoor) ราคา 1,030 บาท รุ่น : LDY0001 (รหัสสินค้า : P02095)​ - สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone - สายลำโพงกลางแจ้ง ระบบเสียงตามสาย ออกอากาศกลางแจ้ง สำหรับเดินภายนอกอาคาร - สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

สายไฟดรอปวายด์ภายนอกเดินเต็มม้วน (Drop Wire Cable) มีสลิง 2 x 0.9SQ.mm. ยาว 200 เมตร ทองแดงแท้100เปอร์เซ็น ยี่ห้อ SUN

สายไฟดรอปวายด์ภายนอกทองแดงแท้,Drop Wire Cable,มีสลิง 0.9mm,SUN 200เมตร,เดินไฟระยะไกล,เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์,งานระบบเสียงตามสาย,สายใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ ,สายดรอปวาย2 Core,สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone,สายลำโพงกลางแจ้ง,ระบบเสียงตามสาย,ออกอากาศกลางแจ้ง,สำหรับเดินภายนอกอาคาร,สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน สายไฟดรอปวายด์ภายนอกเดินเต็มม้วน (Drop Wire Cable) มีสลิง 2 x 0.9SQ.mm. ยาว 200 เมตร ทองแดงแท้100เปอร์เซ็น ยี่ห้อ SUN เป็นสายที่ใช้ในการเดินไฟระยะไกล ไฟวิ่งเต็ม100% ความเสถียรใชการรับส่งสัญญาณเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ งานระบบเสียงตามสายไม่ติดปัญหาเรื่องสัญญาณขาดหาย ใช้เดินติดตั้งบนเสาไฟ มีลวดสลิงในตัวป้องกันการขาด เป็นสายทองแดงแท้100% สายมีขนาด 0.9 mm.สายดรอปวาย2 Coreความยาวมาตรฐาน 200เมตร เป็นสายภายนอก(Outdoor) ราคา 1,670 บาท รุ่น : LDY0002 (รหัสสินค้า : P02096)​ - สายโทรศัพท์ทางไกล Outdoor Telephone - สายลำโพงกลางแจ้ง ระบบเสียงตามสาย ออกอากาศกลางแจ้ง สำหรับเดินภายนอกอาคาร - สายลำโพงในโรงงาน โรงเรียน หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  065-862-4063(sale โอ๊ต)  ​ @pbasupply4     Watcharapong.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply       thanathip.pbasupply@gmail.com  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com

จำหน่ายสายดรอปวายด์ Drop wire แบบมีสลิง ทองแดงแท้80% ขนาด 2x0.9 SQ.MM ยาว 200เมตร DROP WIRE CABLE 2CORE x0.9mm. Sling steelx1 Outdoor 200m

จำหน่ายสายดรอปวายด์ Drop wire cable,สายไฟทองแดงแท้แบบมีสลิงราคาถูก,ขนาด 2x0.9 SQ.MM,สายไฟเดินบนเสาไฟฟ้า,สายภายนอก outdoor,สายลำโพงเดินเสียงตามสาย,สายโทรศัพท์สีดำมีลวดสลิง 2core คอ,ใช้ในงานติดตั้งระบบโทรศัพท์ true tot tt&t,ยาว200เมตร m ,แบบธรรมดาและตีเกลียว,ใช้กับสัญญาณอินเตอร์เน็ตADSL จำหน่ายสายดรอปวายด์ Drop wire แบบมีสลิง ทองแดงแท้80% ขนาด 2x0.9 SQ.MM ยาว 200เมตร DROP WIRE CABLE 2CORE x0.9mm. Sling steelx1 Outdoor 200m ราคา 1,300 บาท/ม้วน สายดรอปวายด์ Drop wire เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันแพร่หลาย ความหมายอาจจะต่างกันบางคนเข้าใจว่าเป็นสายโทรศัพท์ขนาดเหล็กหรือสายลำโพงที่ใก้เดินเสียงตามสาย แต่ถ้าสายมีขนาด 0.9 ขึ้นไปช่างบางคนนำมาเป็นสายนำไฟขนาดเล็กแบบลอยอากาศ สายสามารตึงหรือแขวนบนเสาไฟได้ สดวกสบายในการใช้งานเพราะเส้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นทางเลือกนึงที่ช่างเลือกใช้ในแต่ละหน้างาน       ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้ เบอร์โทร 090-987-3656 (saleธิป), 080-635-2686(sale ตี๋) Line : @pbasupply หรือ Line : salepba  Email : thanathip.pbasupply@gmail.com หรือ Email : pichit.pbasupply@gmail.com

ติดต่อเรา