อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก​โดยโมดูลSFP (บทความ)

SFP ,media converter ,Modue SFP ,สวิตช์SFP ,fiber optic f,iberoptic ,fiberSFP


อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก​โดยโมดูลSFPร่วมกับสายเดิมที่มีอยู่ สามารถใช้ร่วมกับสวิตช์ต่างๆไ​ด้​ ไม่ว่าจะเป็​น​ POEสวตช์ Media converter SWITCH​ อุปกรณ์แบ่งสายสัญญาณระยะไกล​ เน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ตภายในห้อง​server รวมถึงระบบเคลือข่ายขนาดใหญ่ที่ต้องการรับส่งสัญญาณความเร็วสูงและเสถียรมากที่สุด

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา